VacaturesKijk op onze vacature pagina of werk.nl Interesse? Bekijk de vacature

ContactHeeft u vragen voor Meeuwisse BV? Vult u dan volgend formulier in en wij nemen contact met u op. Ga naar formulier

Meeuwisse B.V. Diensten

Grond-, weg- en waterbouw

Meeuwisse Nederland B.V. is een partner op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. Onze uitgebreide dienstverlening omvat alle activiteiten van levering en aanleg tot onderhoud en beheer. Ook houden wij ons bezig met meerjaren begrotingen en planningen voor bijvoorbeeld oppervlaktewater gemalen en zijn wij een belangrijke speler in de zogenaamde GWW-sector.

Baggerwerken, grondverzet en transport

Of het nu gaat om het uitdiepen van slootjes, vaargeulen, grachten of vijvers bij Meeuwisse Nederland B.V. is bijna alles mogelijk. Het bedrijf heeft op het gebied van baggeren, verwerken, reinigen en afvoeren van slib een naam hoog te houden. De werkzaamheden worden verricht vanaf de waterkant of vanaf het water met boten of pontons. Een assortiment aan moderne gereedschappen is Meeuwisse Nederland B.V. hierbij van dienst. Het is ook mogelijk om baggersubstanties tijdelijk op een overslagplaats van Meeuwisse Nederland B.V. op te slaan om daarna verder te transporteren of te reinigen, zoals de klant dat wil.

Voor baggerwerk en grondverzet beschikt Meeuwisse Nederland B.V. over een goed geoutilleerd wagenpark om het transport op een vakkundige wijze te kunnen verrichten. Hierbij worden uiteraard de strengste milieueisen met waterdichte bakken toegepast. Dat geldt ook voor de sloopwerken die Meeuwisse Nederland B.V. verricht. Deze werkzaamheden variëren van woningen tot bedrijfs- en kantoorgebouwen. De afvalstroom wordt, zoals gebruikelijk, ook hier gescheiden verricht.

Beschoeiing, groenvoorziening en maai-/slootwerk

Beschoeiingen zijn vaak noodzakelijk om water en land van elkaar te scheiden. Een beschoeiing is een damwand op de grens van land en water. Meestal bestaat deze uit hardhout, maar Meeuwisse Ned. B.V. voert deze werkzaamheden ook uit in andere soorten hout (bij onderwaterbeschoeiing) en in staal voor bijvoorbeeld grachten in oude binnensteden.

Ook het vrij houden van waterwegen en het onderhoud van sloten behoren tot de werkzaam-heden van Meeuwisse Ned. B.V. Twee keer per jaar wordt de waterhuishouding bijgehouden. In het jargon ook wel ‘schouwen’ genoemd, oftewel het schoonschrapen van de bodem van een sloot. Ook het maaien van de taluds kan bij de onderhoudswerkzaamheden horen.

Straatwerk, riolering en grondwerk

Van normale wegen tot aan sierbestrating bij speciale objecten, Meeuwisse Nederland B.V. doet als erkend bestratingsbedrijf (SEB) de aanleg van nieuwe wegen, het inrichten van woonwijken en bedrijfs-parken inclusief alle voorbereidende grondwerkzaamheden.

De bestrating kan met nieuwe stenen, maar ook hergebruik van oude stenen behoort tot de mogelijkheden. Wij verzorgen niet alleen de inkoop, maar uiteraard ook het transport. Of het materiaal van beton of kunststof is, elk type riolering of afwateringssysteem kan door Meeuwisse Ned. B.V. worden gerealiseerd. Dat geldt ook voor straat- en trottoirkolken, die via een pvc-riool op het diepriool zijn aangesloten. Ook het vervangen van het diepriool behoort bij Meeuwisse Nederland B.V. tot de kerntaken.

Ontwerp, aanleg en onderhoud van jachthavens

Het aanleggen en onderhouden van o.a. havens en tal van andere, op watersport gerichte, werkzaamheden is ook bij Meeuwisse Nederland B.V. in vertrouwde handen. Het werk wordt compleet uitgevoerd. Ook de realisatie van voorzieningen zoals elektra, water en afspuitplaatsen met vloeistofdichte betonvloeren met daaraan gekoppeld olie-benzine en zandslibafscheiders, kunnen door ons worden uitgevoerd.